Afbeelding van hek en wolkenlucht
Geen wachttijden
Vergoed door zorgverzekeraar
Persoonlijke aanpak

Leidraad infectiepreventie Covid-19

Beste cliént,

Gelukkig mag ik jullie weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steedsactiefis zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor jullie en mijn veiligheid. Jullie worden geacht deze te lezen en te respecteren.

Verplichte Triage Vragenlijst:

 1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
 2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
 4. hoesten, kuchen of niezen;
  • hoesten
  • koorts (38°C of hoger);
  • kortademigheid.
 5. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
 6. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op
afstand (videobellen) geven.


Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of
een verdere anamnese noodzakelijk is.

 1. Heeft unu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
  • {neus)verkoudheid, of loopneus;
  • keelpijn;
  • onbekende hoofdpijn;
  • onbekende moeheid;
  • onbekendediarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico
inschatting door behandelaar en-in samenspraak met cliént.


Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.